Informatie over de inhoud van deze website

Voor alle duidelijkheid wijst Otomoto ten aanzien van de website www.otomoto.nl u op het volgende:

Kamer van Koophandel

Otomoto staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Groningen onder nummer: 01139362.

Inhoud

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Otomoto. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Otomoto. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De door Otomoto verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Otomoto kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Otomoto en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Otomoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Otomoto worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Otomoto. Hoewel Otomoto alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Otomoto niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Otomoto omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.
Otomoto sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.